Bevásárlókocsi

14 000 Ft feletti rendelés esetén a kiszállítás INGYENES!

Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Ezek az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) szabályozzák az eladó, a HARIS Company s. r. o., székhelye Čajakova 2171/10, 010 01 Žilina, Cgsz.: 52360121, bejegyezve a Zsolnai Járásbíróság Cégjegyzékébe, s.r.o. szakasz, 72237/L sz. betét,  címe: Čajakova 2171/10, 010 01 Žilina (továbbiakban „Eladó”) és a vásárló (továbbiakban „Vásárló”) jogait és kötelességeit az Eladó által az Eladó www.mezamo.cz (továbbiakban „mezamo.cz”) internetes oldalon található elektronikus áruház segítségével kínált termékek megvásárlásánál, és a Vásárló és Eladó között az internetes elektronikus áruház segítségével a távolban kötött adásvételi szerződés (továbbiakban „adásvételi szerződés”) elválaszthatatlan részét képezik. A fogyasztóvédelmi felügyelet szerve a Zsolna megyei Szlovák Kereskedelmi Felügyelet – Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina

1) A REGISZTRÁCIÓ, A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

Nyilatkozzuk, hogy az adatok csupán a mezamo.cz internetes áruházból történő vásárlás során megvalósuló azonosítás céljait szolgálják, és a velük való visszaélés kizárt. A regisztráció csupán az eladó és a vásárló közötti, a rendelések kezeléséhez szükséges további kommunikáció meggyorsítására szolgál.

A rendelések regisztráció nélkül is megvalósíthatók.

A vásárló (amennyiben természetes személy) megadja az eladónak a vezeték- és utónevét, a kézbesítési címet az irányítószámmal, a telefonszámot és e-mail címet.

A vásárló (amennyiben jogi személy vagy vállalkozó) megadja az eladónak a cégnevét, a székhely címét az irányítószámmal, a cégjegyzékszámát, adószámát vagy áfás adószámát, a telefonszámát és e-mail címét.

Az eladó a személyes adatok kezelésénél a személyes adatok védelméről szóló 122/2013 sz. törvénnyel összhangban jár el, és csupán a fogyasztói szerződés megkötéséhez elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.

A személyes adatok kezelésének célja azon fogyasztói szerződés teljesítéséhez való felhasználásuk, amelyet az eladó a vásárlóval rendelés létrehozásával ebben az internetes áruházban megköt.

A vásárlónak joga és lehetősége van a személyes adatokat az internetes áruház honlapján online üzemmódban, az ügyfélszekcióban bejelentkezést követően frissíteni.

A személyes adatok a fogyasztói szerződés teljesítése céljából harmadik feleknek – postai vállalatoknak (futárszolgálatnak) átadhatók.

Írásbeli kérelem alapján a vásárló az eladótól kérheti az alábbiakat:

 • annak igazolását, hogy a vásárló személyes adatait kezelik vagy nem kezelik,
 • információkat a személyes adatok kezeléséről,
 • azon személyes adatok listáját, amelyek az eladó általi adatkezelés tárgyát képezik,
 • az adatkezelés tárgyát képező helytelen, hiányos vagy nem aktuális személyes adatok javítását vagy megsemmisítését;
 • azoknak a személyes adatoknak a megsemmisítését, amelyek adatkezelési célja lejárt; amennyiben az adatkezelés tárgyát a személyes adatokat tartalmazó hivatalos iratok képezik, a vásárló kérheti azok visszaszolgáltatását;
 • az adatkezelés tárgyát képező személyes adatai megsemmisítését, amennyiben törvényszegésre került sor.

Írásbeli kérelem alapján a vásárló az eladónál tiltakozhat az alábbiak ellen:

 • a vásárló azon személyes adatainak kezelése, amelyekről feltételezi, hogy közvetlen marketing céljaira vannak vagy lesznek feldolgozva a hozzájárulása nélkül, és kérheti ezek megsemmisítését
 • a vásárló személyes adatainak felhasználása közvetlen marketing céljaira postai kapcsolatban
  vagy személyes adatok nyújtása közvetlen marketing céljaira.

A vásárló annak gyanújakor, hogy a személyes adatait illetéktelenül kezelik, az Adatvédelmi Hivatalnál adatvédelmi eljárást kezdeményezhet.

Az internetes áruház rendes működésének biztosítása céljából az eladó a vásárló berendezésén kis adatfájlokat – cookie (süti) fájlokat menthet el, amelyeknek köszönhetően az internetes áruház bizonyos ideig képes adatokat megőrizni a tevékenységeket és beállításokat illetően (pl. felhasználónév, nyelv, betűméret stb.). Az eladó internetes áruháza a sütifájlokat a vásárló felhasználói beállításainak megjegyzésére és az internetes áruház szükséges funkcionalitásához használja. A vásárló a berendezésében elmentett összes sütifájlt törölheti, valamint beállíthatja az internetes böngészőjét a berendezésében úgy, hogy azok elmentését ne tegye lehetővé. Ilyen esetben a vásárló az internetes áruház legközelebbi meglátogatásakor kénytelen lesz manuálisan módosítani az egyes beállításokat, és az internetes áruház egyes szolgáltatásai vagy funkciói nem biztos, hogy működnek majd.

2) A RENDELÉS FOGADÁSA ÉS RENDEZÉSE, AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A vásárló rendelése adásvételi szerződéstervezet, és maga az adásvételi szerződés a vásárló és eladó ebbe a szerződéstervezetbe való kötelező erejű beleegyezése kézbesítésének pillanatában kerül megkötésre (a rendelés kötelező erejű visszaigazolása az eladó részéről). Ezzel a pillanattal a vásárló és eladó között kölcsönös jogok és kötelességek keletkeznek.

Az adásvételi szerződés megkötésével a vásárló megerősíti, hogy megismerkedett jelen szerződési feltételekkel, a reklamációs feltételekkel együtt. Jelen szerződési feltételekre és a reklamációs szabályzatra a vásárló megfelelő módon figyelmeztetve van, magával a rendelés megvalósításával, és lehetősége van ezekkel megismerkedni.

A rendelés fogadásáról automatikus tájékoztatást kap elektronikus posta – e-mail segítségével. Minden egyes termék leírásánál és a rendelés visszaigazolásában is fel van tüntetve annak az árunak a várható kézbesítési ideje, amely nincs raktáron. Minden tételnél fel van tüntetve, hogy az áru raktáron van vagy nincs.

3) SZÁLLÍTÁSI MÓDOK

Csomagátvételi pontok – a kiválasztott csomagátvételi pontra való kézbesítés. Ár: 69 kč

Cseh Posta – kézbesítés a címre. Ár: 100 kč

Kézbesítés futárszolgálattal – kézbesítés a címre. Ár

Eltérő megállapodás hiányában.

4) JÓTÁLLÁS

A jótállás időtartama minden termék esetén 2 év.

5) ELLENTMONDÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSSEL – ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

Ha a termék az átvételnél nem egyezik az adásvételi szerződéssel (továbbiakban „ellentmondás az adásvételi szerződéssel”), a vásárlónak jogában áll, hogy az eladó ingyenesen és indokolatlan késedelem nélkül az adott terméket az adásvételi szerződésnek megfelelő állapotba hozza, mégpedig a vásárló kérésének megfelelően, vagy a termék kicserélésével vagy javításával; ha ez az eljárás nem lehetséges, a vásárló megfelelő árkedvezményt kérhet, vagy elállhat a szerződéstől. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a vásárló már az áru átvétele előtt tudott az adásvételi szerződés ellentmondásáról, vagy azt saját maga okozta. Az adásvételi szerződéssel való azon ellentmondás, amely a termék átvételétől számított hat hónapon belül megnyilvánul, már annak átvételekor meglévő ellentmondásnak számít, hacsak ez nem mond ellent a termék jellegének, vagy ha nem igazolják ennek ellenkezőjét.

Ha a küldeményt a vásárló nem veszi át, az eladó jogosult 100 KČ illetéket számlázni, mint postai, csomagolási és a kézbesítéssel kapcsolatos szolgáltatások költségét.

6) A FOGYASZTÓ JOGA A SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁSRA

A vásárlónak joga van a termék átvételétől számított 14 napon belül, indok megadása nélkül elállni a szerződéstől. Ezt a jogát csupán a fogyasztó gyakorolhatja.

A termék abban a pillanatban tekintendő a vásárló által átvettnek, amikor a vásárló vagy az általa meghatározott harmadik személy, a szállító kivételével, átveszi a megrendelt termék minden részét, vagy a) ha a vásárló által egy rendelésben megrendelt árut külön szállítják, az utolsóként kiszállított termék átvételével, b) ha több részből vagy darabból álló terméket szállítanak ki, az utolsó rész vagy darab átvételének pillanatával, c) ha a terméket bizonyos időn belül ismételten szállítják ki, az első leszállított termék átvételével.

A vásárló attól a szerződéstől, amelynek tárgya a termék leszállítása, a szerződéstől való elállásra kijelölt határidő futamidejének megkezdése előtt is elállhat.

A vásárló nem állhat el a szerződéstől, amelynek tárgya:

 • a fogyasztó különleges igényeinek megfelelő áru értékesítése, a méretre készített vagy speciálisan egy fogyasztó számára készített termék értékesítése,
 • olyan termék értékesítése, amelyre gyors minőségromlás vagy romlás jellemző,
 • védőcsomagolásba zárt termék értékesítése, amelyet egészségvédelmi vagy higiéniai okokból nem ildomos visszaküldeni és a védőcsomagolása a szállítást követően sérült,
 • olyan termék értékesítése, amely jellegére való tekintettel a szállítást követően elválaszthatatlanul össze lehet elegyítve egyéb termékkel,

A vásárló a szerződéstől való elállás jogát írásbeli formában vagy egyéb tartós hordozón (pl. e-mailben), illetve a következő kitöltött formanyomtatvány elküldésével gyakorolhatja: az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa

A szerződéstől való elállás joga az elállásról szóló értesítés 14 napos határidő utolsó napján való elküldésével is érvényesíthető.

Az eladó a szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételét követően legkésőbb 14 napon belül visszafizeti a vásárlónak mindazokat a kifizetéseket, amelyeket tőle a szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott, beleértve a szállítási, kézbesítési és postai költségeket és illetékeket is. Az eladó ugyanolyan módon fizeti vissza az összeget, mint amilyen módot a vásárló a saját fizetésénél alkalmazott. A vásárló az eladóval a visszafizetésnél más fizetési módban is megállapodhat.

Az eladó nem köteles a vásárlónak kifizetni azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt keletkeznek, mert a vásárló más kézbesítési módot választott, mint az eladó által kínált legolcsóbb szokványos kézbesítési mód. Többletköltségek alatt a vásárló által választott kézbesítési költség és az eladó által kínált legolcsóbb szokványos kézbesítési mód költsége közötti különbség értendő.

A szerződéstől való elállás esetén az eladó nem köteles a vásárlónak még azelőtt visszafizetni az összeget, mielőtt az árut számára nem kézbesítik, vagy amíg a vásárló nem igazolja az áru visszaküldését az eladónak, kivéve ha az eladó felajánlja, hogy a terméket személyesen vagy az általa megbízott személy segítségével veszi át.

A vásárló köteles a terméket legkésőbb a szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az eladónak, vagy személyesen átadni az eladónak, illetve az eladó által az áru átvételével megbízott személynek. A határidő betartása akkor valósult meg, ha a terméket legkésőbb a határidő utolsó napján szállításra átadták.

A szerződéstől való elállás esetén a vásárló csupán az áru eladónak vagy az eladó által az áru átvételével megbízott személynek visszaszolgáltatási költségeit, valamint annak az árunak a visszaszolgáltatási költségeit viseli, amelyet jellegénél fogva nem lehet postai úton visszaküldeni.

A vásárló felel az áru olyan értékcsökkenéséért, amely az áruval olyan bánásmód következtében keletkezett, amely az áru tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükséges bánásmódot meghaladja.

7) KÉZBESÍTÉS ÉS SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

Minden küldeményt egészen a kézbesítéséig nyomon követünk, ezzel igyekszünk megelőzni a kézbesítés során keletkező gondokat. A küldemények rendszerint 3 munkanapon belül kézbesítve vannak.

Amennyiben a küldeményt nem veszik át, az eladó jogosult a vásárlótól igényelni a postaköltséget és a küldemény visszaküldésének díját, a szállító által számlázott összegben. Ez nem érvényes a szerződéstől való rendes elállás esetén.

HOGYAN KELL ELJÁRNI AZ ÁRU VISSZASZOLGÁLTATÁSÁNÁL:

 1. a) A küldemény Csomagátvételi pont segítségével való átadása esetén tájékoztasson minket e-mailben az info@mezamo.cz címen, a rendelés számával. Ezt követően tájékoztatást küldünk arról, miképp kell eljárni a Csomagátvételi ponton való ingyenes átadáshoz.
 2. b) A rendelést küldje el postán az alábbi címre:

HARIS Company s.r.o.

Čajakova 2171/10

010 01 Žilina, Slovakia

A KÜLDEMÉNY ELŐKÉSZÍTÉSE

A küldeménynek teljesnek kell lennie (a tartozékokkal együtt). Kérjük, hogy mindig használjon csomagolópapírt vagy kartont, oly módon, hogy a szállítás során a termék ne szennyeződjön ragasztótól, tintától vagy egyéb módon se károsodjon. Az árut ne küldje vissza utánvéttel, ajánljuk, hogy a terméket biztosítsa. A pénzt az eladó ugyanolyan módon fizeti vissza, mint amilyen módot az ügyfél a rendelésnél alkalmazott, eltérő megállapodás hiányában.

8) FIZETÉSI MÓDOK

Minden fizetési mód még a szállítás kiválasztása előtt megválasztható.

Online átutalás – előre fizetés – ennek a lehetőségnek a választásánál előlegszámlát kap a kifizetés összes adatával. Az árut azt követően szállítjuk ki, hogy az összeget a számlára jóváírják

Utánvét – a megrendelt árut postán küldjük el, és az áru átvételekor azt készpénzben kifizeti.

9) REKLAMÁCIÓ

Abban az esetben, ha a tőlünk kapott áru sérült vagy nem működik, a reklamációs szabályzat alapján kell eljárni. Az áru visszaszolgáltatása a szerződéstől való elállás miatt a Szerződési Feltételek 6. pontjában van leírva.

10) REKLAMÁCIÓS SZABÁLYZAT

Az eladó felel az áru hibáiért, az áru vásárló általi átvételekor. Használt termékek esetén nem felel a használatukkal vagy elhasználódásukkal keletkezett hibákért. Az alacsonyabb árért értékesített termékek esetén nem felel azért a hibáért, amiért az alacsonyabb árat megegyezték. Amennyiben nem gyorsan romló vagy használt termékekről van szó, az eladó felel azokért a hibákért, amelyek a termék átvételét követően jótállási időszakon belül előfordulnak (jótállás).

A jótállási időszak új termék esetén 24 hónap, ami az áru vásárló általi átvételével kezd el telni. A jótállási időszak használt termék esetén 12 hónap. A jótállási időszak rendelésre gyártott termék esetén 24 hónap. Ha az értékesített terméken, a csomagolásán vagy a használati útmutatóján fel van tüntetve a termék felhasználási határideje, a jótállási időszak nem fejeződik be ennek a határidőnek a lejárta előtt. A gyorsan romló termékek reklamációját a vásárlónak legkésőbb a vásárlás napját követő napon kell megvalósítani.

A jótállási határidő olyan vásárló számára, aki nem fogyasztó, 24 hónap.

Ha a megvásárolt terméket az eladótól eltérő más vállalkozónak kell üzembe helyeznie, a jótállási határidő csak a termék üzembe helyezése napjával kezd el telni, amennyiben a vásárló az üzembe helyezést legfeljebb a termék átvételételétől számított három héten belül megrendelte, és az üzembe helyezéshez rendben és időben együttműködést nyújtott.

A jótállási jegyet a vásárló kérésére állítják ki. A reklamáció érvényesítéséhez elegendő a vásárlási bizonylat.

Amennyiben az áru hibája eltávolítható, a vásárlónak joga van arra, hogy a hibát ingyen, időben és rendben eltávolítsák. Az eladó köteles a hibát indokolatlan késedelem nélkül eltávolítani.

A vásárló a hiba eltávolítása helyett kérheti a termék cseréjét, vagy ha a hiba csak a termék egy alkatrészét érinti, akkor az alkatrész cseréjét, amennyiben ezzel az eladónak nem keletkeznek aránytalan költségei a termék ára vagy a hiba mértéke tekintetében. Az eladó a hiba eltávolítása helyett a hibás terméket mindig kicserélheti hibátlanra, hacsak ezzel a vásárlónak nem okoz súlyos nehézségeket. Ha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani és amely megakadályozza, hogy a terméket megfelelően tudják használni, mintha hibátlan termékről lenne szó, a vásárló a termék cseréjére vagy a szerződéstől való elállásra jogosult. Ugyanezek a jogok illetik meg a vásárlót akkor is, ha ugyan eltávolítható hibákról van szó, azonban a vásárló a terméket a hiba ismételt előfordulása miatt javítás után, vagy nagyobb számú hiba miatt nem tudja rendben használni. Ha egyéb nem eltávolítható hibáról van szó, a vásárló a termék árából megfelelő arányú kedvezményre jogosult.

Az áru hibafelelősségének jogait az eladónál kell érvényesíteni, az alábbi címen:

HARIS Company s.r.o.

Čajakova 2171/10

010 01 Žilina, Slovakia

Ha a jótállási jegyen olyan garanciális szerviz van feltüntetve, amely az eladó helyén vagy a vásárló helyéhez közelebb van, a vásárló a javítás jogát a garanciális szervizben érvényesíti. A garanciális szerviz köteles a javítást legfeljebb 30 napon belül megvalósítani.

Ha cserére kerül sor, a jótállási időszak ismételten az új termék átvételével kezd el telni. Ugyanez érvényes, ha alkatrészcserére kerül sor, amelyre jótállást biztosítanak.

A reklamáció rendezése alatt a reklamációs eljárás befejezése értendő, mégpedig a megjavított termék átadásával, a termék cseréjével, a termék vételárának visszafizetésével, a termék árából arányos kedvezmény kifizetésével, írásbeli felszólítással a teljesítés átvételére vagy annak indokolt elutasításával.

A reklamáció érvényesítésénél az eladó a reklamáció rendezésének módját azonnal, vagy bonyolult esetekben legkésőbb a reklamáció érvényesítése napjától számított 3 munkanapon belül, indokolt esetekben, különösen, amikor a termék vagy szolgáltatás állapotának összetett műszaki kiértékelése szükséges, legkésőbb a reklamáció érvényesítése napjától számított 30 napon belül határozza meg. A reklamáció rendezési módjának meghatározását követően a reklamációt azonnal rendezik, indokolt esetekben a reklamáció később is rendezhető; a reklamáció rendezése azonban nem tarthat tovább, mint a reklamáció érvényesítése napjától számított 30 nap. A reklamáció rendezési határidejének lejártával a vásárló jogosult elállni a szerződéstől, vagy joga van a termék új termékre való cseréjére.

Ha a vásárló a termék reklamációját a vásárlástól számított első 12 hónapon belül érvényesíti, az eladó a reklamációt csupán szakértői vizsgálat alapján rendezheti elutasítással; tekintet nélkül a szakértői vizsgálat eredményére nem fogja a vásárlótól megkövetelni a szakértői vizsgálat költségeit, sem a szakértői vizsgálattal kapcsolatos egyéb költségeket. Az eladó köteles a vásárló részére átadni a reklamáció elutasítását indokoló szakvélemény másolatát, mégpedig legkésőbb a reklamáció rendezésének napjától számított 14 napon belül. Ha a vásárló a termék reklamációját a vásárlástól számított első 12 hónapon túl érvényesíti és az eladó azt elutasította, az eladó a reklamáció rendezéséről szóló dokumentumban feltünteti, kinek küldheti el a vásárló a terméket szakértői vizsgálatra. Ha a terméket szakértői vizsgálatra a meghatározott személynek küldik el, a szakértői vizsgálat költségeit, valamint az ezzel összefüggő ténylegesen felmerülő költségeket is az eladó állja, tekintet nélkül a szakértői vizsgálat eredményére. Ha a vásárló a szakértői vizsgálattal igazolja az eladó hibafelelősségét, a reklamációt ismét érvényesítheti; a szakértői vizsgálat megvalósítása során a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a vásárlónak a reklamáció ismételt érvényesítése napjától számított 14 napon megtéríteni a szakértői vizsgálatért kifizetett valamennyi költséget, valamint az azzal összefüggő valamennyi ténylegesen felmerülő költségeket is. Az ismételten érvényesített reklamációt nem lehet elutasítani. Az eladó köteles a reklamáció érvényesítésekor a vásárlónak igazolást kiadni. Ha a reklamációt e-mailben érvényesítik, az eladó köteles a reklamáció érvényesítésének igazolását azonnal kézbesíteni a vásárlónak; ha az igazolás azonnal nem kézbesíthető, azt indokolatlan késedelem nélkül kell kézbesíteni, legkésőbb azonban a reklamáció rendezéséről szóló dokumentummal együtt; a reklamáció érvényesítésének igazolását nem kell kézbesíteni, ha a vásárló a reklamáció érvényesítését más módon igazolni tudja. A szállítást az eladó fizeti. A küldeménynek teljesnek kell lennie (a tartozékokkal és minden dokumentummal együtt). A terméket ne küldje utánvéttel, ilyen esetben az árut nem vesszük át. Azt ajánljuk, hogy a terméket biztosítsa. A termék átvételét követően azonnal megkapja a reklamációs jegyzőkönyvet. A terméket a szállításhoz be kell csomagolni, úgy, hogy további sérülésére ne kerüljön sor. A hibás vagy sérült terméket kicserélik, vagy visszafizetik a vételárát. A termékhez csatolni kell az összes dokumentumot, amit a vásárló a termékkel kézhez kapott, tehát pl. a nyugta, jótállási jegy stb. A reklamáció rendezéséről írásban levélben vagy e-mailben értesítik. Hasonlóan, mint a rendelés kiszállításánál, értesítést kap a csomag feladásáról és a kézbesítés időpontjáról.

11) ALTERNATÍV VITARENDEZÉS

A vásárlónak – fogyasztónak – joga van jogorvoslati kérelemmel fordulni az eladóhoz (e-mailben az info@mezamo.cz címen), ha nem elégedett a reklamációja eladó általi rendezésének módjával, vagy ha úgy véli, hogy az eladó megsértette az ő fogyasztói jogait. Ha az eladó erre a kérelemre elutasítóan válaszol, vagy az elküldésétől számított 30 napon belül nem válaszol, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezést kezdeményezni az alternatív vitarendezési testületnél (továbbiakban ARS), a CFU 391/2015 törvény szerint az ARS testületek a CFU 391/2015 § 3-nak megfelelő szervek és megbízott jogi személyek. Az ARS testületek jegyzéke az SZK Gazdasági Minisztériumának honlapján található (www.mhsr.sk). A javaslatot a fogyasztó a CFU 391/2015 törvény 12 §-ban meghatározott módon nyújthatja be.

A fogyasztó panaszt nyújthat be az RSO alternatív vitarendezési platform segítségével, amely online az alábbi linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó – természetes személy – alkalmazhatja, aki a szerződés megkötésénél és teljesítésénél nem a vállalkozói tevékenysége, munkahelye vagy hivatása keretében jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és eladó közötti azon vitákat érinti, amelyek a fogyasztói szerződésből következnek, vagy a fogyasztói szerződéssel összefüggenek. Az alternatív vitarendezés csak a távolból megkötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem érinti azokat a vitákat, amelyeknél a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az ARS testület az alternatív vitarendezési eljárás megkezdéséért legfeljebb 5 EUR áfával illeték megfizetését kérheti a fogyasztótól.

Az Ön mezamo.cz áruháza

Az Általános Szerződési Feltételek 2020.5.27-től érvényesek.

Ingyenes szállítás

14 000 ft feletti megrendelések esetén

Egyszerű csere

100 napon belül ingyenes

Könnyű szállítás

Csomagküldő / Futár / Posta

100% biztonságos vásárlás

Barion / MasterCard / Visa